TUŠ RUČICA

TUŠ RUČICA

Šifra: 970300

542998

1/2 crni

SLAVINA

SLAVINA

Šifra: 970406

Jednoručna sa tušem

Montaža na sudoperu

Sa dugačkom polugom

Priključak: 1/2

Armirano crevo sa PVC zaštitom

SLAVINA

SLAVINA

Šifra: 970407

Trouglasta ručica sa tušem

Montaža na sudoperu

širina otvora za montažu 32mm

Priključak: 1/2, rotirajuši izliv

Armirano crevo sa PVC zaštitom

SLAVINA

SLAVINA

Šifra: 970408

Standardna sa tušem

Montaža na zid, razmak ulaza

153±20 mm

Sa dugačkom polugom

Priključak: 1/2, trouglasta

ručica

Armirano crevo sa PVC

SLAVINA

SLAVINA

Šifra: 970409

Standardna sa tušem

Montaža na sudoperu

Sa dugačkom polugom

Priključak: 1/2, rotirajući izliv 200mm

Armirano crevo sa PVC zaštitom

SLAVINA

SLAVINA

Šifra: 970410

Standardna sa tušem

Montaža na zid, rotirajuši izliv 200mm

Rastojanje između otvora 153±20mm

Priključak: 1/2, trouglasta ručica

Armirano crevo sa PVC zaštitom

SLAVINA

SLAVINA

Šifra: 970411

Standardna sa tušem

Montaža na sudoperu

Keramički preklopnik 1/2 180°

Priključak: 1/2, trouglasta ručica

Armirano crevo sa PVC zaštitom

SLAVINA

SLAVINA

Šifra: 970412

Jednoručna sa tušem

Montaža na zid

Sa dugačkom polugom

Rotirajući izliv 250mm

Armirano crevo sa PVC zaštitom

SLAVINA

SLAVINA

Šifra: 970413

Jednoručna sa tušem

Montaža na zid

Sa dugačkom polugom

Priključak: 1/2, izl. cev 200mm

Armirano crevo sa PVC zaštitom

SLAVINA

SLAVINA

Šifra: 970414

Standardna sa tušem

Montaža na zid

Sa dugačkom polugom

Priključak: 1/2, bez rotirajušeg izliva

Armirano crevo sa PVC zaštitom

TUŠ RUČICA

TUŠ RUČICA

Šifra: 970500

3359149

Izliv pod 90 stepeni 1/2 M

TUŠ RUČICA

TUŠ RUČICA

Šifra: 970501

Izliv pod 90 stepeni 1/2 M

Inox