Reklamacija

Sve žalbe, reklamacije i sporove ATTOS d.o.o. rešava u skladu za važećim Zakonom o zaštiti potrošača.

Prilikom prijema paketa, dužnost kupca je da izvrši vizuelni pregled paketa i da ukoliko primeti oštećenja, odbije prijem istog i obavesti odmah prodavca putem telefona.

Ukoliko je roba unutar paketa fizički oštećena, potrebno je da kupac u roku od 24h od prijema paketa kontaktira kurirsku službu kako bi se napravio zapisnik.

U slučaju da je roba fizički neoštećena, ali neispravna, potrebno je da nas kontaktirate kako bismo rešili reklamaciju.

Kupac može bez obrazloženja vratiti proizvod prodavcu u roku od 14 dana od dana prijema, pri čemu je potrebno popuniti obrazac o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu.

Obrazac za odustanak od ugovora možete preuzeti ovde.

Prodavac se obavezuje da izvrši povraćaj novca uz dostavljeni fiskalni račun. Ukoliko je proizvod mehanički oštećen, prodavac nije u obavezi da izvrši povraćaj novca. Proizvod je potrebno vratiti u originalnoj ambalaži.

Pravna lica koja reklamiraju kupljenu robu, treba da popune reklamacioni zapisnik.

Troškove povraćaja robe snosi kupac.

Povraćaj robe

Kupovina putem našeg web sajta www.attos.rs smatra se prodajom na daljinu na osnovu Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS" br. 62/14).

Kupac može vratiti proizvod prodavcu u roku od 14 dana od dana prijema ukoliko proizvod ne odgovara tehničkoj specifikaciji i nije korišćen, pri čemu je potrebno popuniti obrazac o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu. Prodavac se obavezuje da izvrši povraćaj novca uz dostavljeni obrazac u roku od 14 dana od dana prijema robe od kupca. Ukoliko je proizvod mehanički oštećen, prodavac nije u obavezi da izvrši povraćaj novca. Proizvod je potrebno vratiti u originalnoj ambalaži, sa fiskalnim računom i garantnim listom. Troškove povraćaja robe snosi kupac.

Ukoliko kupac ima prigovor na saobraznost robe postupak je sledeći:

  1. kupac je dužan da proizvod dostavi lično u našem maloprodajnom objektu ili nas obavesti kako bi organizovali preuzimanje robe kurirskom službom
  2. da nam uz proizvod (poželjno u original ambalaži) dostavi original fiskalnog računa i garantni list
  3. da nam opiše neispravnost i kako je došlo do kvara

U roku od 8 dana od prijema reklamiranog proizvoda prodavac je dužan da obavesti kupca o načinu rešavanja reklamacije.

Otkazivanje porudžbine

Ukoliko kupac želi da otkaže porudžbinu, potrebno je da nas obavesti putem telefona u što kraćem roku.

Od trenutka kada pošaljemo poručenu robu, porudžbinu više nije moguće otkazati.