Firma ATTOS d.o.o. Novi Sad, generalni je zastupnik slovenačke firme INOL, čiji proizvodni program obuhvata uređaje za merenje i regulaciju tempereture i pritiska. Ovi uređaji pripadaju grupi industrijskih mernih instrumenata, poznatih po dugogodišnjoj tradiciji i kvalitetu brenda METALFLEX.

   Glavne prednosti uređaja su: njihov pouzdan rad je moguć i u ekstremnim uslovima i to pri radu sa agresivnim, korozivnim i visokoviskoznim fluidima i gasovima. Otporni su na vlagu, vibracije, ne zahtevaju napajanje električnom energijom, itd. Kombinacija nerđajućeg čelika i dobre temperaturne rezistencije pokazala se kao veoma praktična, a često i neophodna.

   Shodno pomenutim karakteristikama merni uređaji INOL predstavljaju dobra i pouzdana rešenja u procesnoj, farmaceutskoj, prehrambenoj i petrohemijskoj industriji kao i u proizvodnji i održavanju distributivnih transformatora.

Uređaji INOL imaju tipske sertifikate i garanciju 12 meseci, a nakon isteka garancije uređaje je moguće servisirati.


U produžetku se nalaze odgovori na najčešće postavljanja pitanja prilikom poručivanja manometara.

Kada koristimo punjeni manometar?
Punjenje služi kao amortizer vibracija. Smanjuje habanje i sprečava oštećenje mehanizma.

Šta mogu učiniti ako temperatura medija kada su manometri napunjeni premašuje 100°C?
Možete koristiti rashladne tečnosti, O i U cevi ili sličan element koji služi za smanjivanje temperature medija.

Zašto se neki merači pritiska mogu koristiti samo do 60°C temperature?
Ako je prozor manometra sigurnosno staklo, može se koristiti samo do temperature od 60°C. Sigurnosno staklo se sastoji od dva sloja stakla i folije koja ih povezuje. Na temperaturama većim od 60 ° C pojavljuju se mehurići u foliji i, s toga, teško je pročitati skalu.

Za čega služe čepovi ili zavrtnji na gornjem delu kućišta?
Čepovi ili zavrtnji su zaptiveni pri isporuci (sprečavaju prosipanje punila u slučaju ispunjenih manometara). Kada se instaliraju, moraju se skinuti, jer se u kućištu može stvoriti vakuum ili nadpritisak, što utiče na preciznost merenja instrumenta.

Koja je razlika između standardnih i sigurnosnih manometara?
Sigurnosni manometri imaju dodatni zid između kućišta i mernog sistema. U slučaju povećanja pritiska zbog pucanja ili curenja, pritisak se oslobađa kroz otvor na zadnjem delu kućišta, a ne kroz prozor koji može ugroziti osoblje od letećih delova stakla.

Koja je tačnost merenja ili klasa tačnosti?
Klasa tačnosti daje najveću moguću grešku u procentima mernog opsega.

Kada treba da koristim ograničenje pritiska?
Za zaštitu mernog instrumenta se koristi ograničenje pritiska u slučajevima gde su mogući dodatni pritisci ili iznenadni porast ili pad pritiska.