VIJAK ZA IVERICU

VIJAK ZA IVERICU

Šifra: 852202

6x70 mm

515/7505

žuti

6,00 RSD
VIJAK ZA IVERICU

VIJAK ZA IVERICU

Šifra: 852205

6x80 mm

515/7505

žuti

7,00 RSD
VIJAK ZA IVERICU

VIJAK ZA IVERICU

Šifra: 852208

6x90/72 mm

515/7505

žuti

8,00 RSD
VIJAK ZA IVERICU

VIJAK ZA IVERICU

Šifra: 852211

6x100/72 mm

515/7505

žuti

8,00 RSD
VIJAK ZA IVERICU

VIJAK ZA IVERICU

Šifra: 852212

6x150/72 mm

515/7505

žuti

15,00 RSD
VIJAK ZA IVERICU

VIJAK ZA IVERICU

Šifra: 852213

6x180/72 mm

515/7505

žuti

24,00 RSD
VIJAK ZA IVERICU

VIJAK ZA IVERICU

Šifra: 852214

6x120/72 mm

515/7505

žuti

11,00 RSD
VIJAK ZA IVERICU

VIJAK ZA IVERICU

Šifra: 852215

6x200/72 mm

515/7505

žuti

30,00 RSD
VIJAK ZA LIM

VIJAK ZA LIM

Šifra: 852217

4.2x13 mm

MB1.466/798

1,30 RSD
VIJAK ZA LIM

VIJAK ZA LIM

Šifra: 852220

4.2x16 mm

MB1.466/798

1,30 RSD
VIJAK ZA LIM

VIJAK ZA LIM

Šifra: 852223

4.8x32 mm

MB1.466/798

3,20 RSD
VIJAK ZA LIM

VIJAK ZA LIM

Šifra: 852226

3.5x16 mm

DIN 7504P

samonarezujući

1,20 RSD
VIJAK ZA LIM

VIJAK ZA LIM

Šifra: 852229

3.9x19 mm

DIN 7504P

samonarezujući

1,50 RSD
VIJAK ZA LIM

VIJAK ZA LIM

Šifra: 852232

4.2x19 mm

DIN 7504P

samonarezujući

1,90 RSD
VIJAK ZA LIM

VIJAK ZA LIM

Šifra: 852235

4.2x25 mm

DIN 7504P

samonarezujući

2,30 RSD
VIJAK ZA LIM

VIJAK ZA LIM

Šifra: 852238

3.5x16 mm

DIN 7504P

samonarezujući

1,50 RSD
VIJAK ZA LIM

VIJAK ZA LIM

Šifra: 852241

4.2x19 mm

DIN 7504P

samonarezujući

2,00 RSD
VIJAK ZA LIM

VIJAK ZA LIM

Šifra: 852244

4.2x25 mm

DIN 7504P

samonarezujući

4,00 RSD
VIJAK ZA PLASTIKU

VIJAK ZA PLASTIKU

Šifra: 852245

4.2x13 mm

široka glava

samonarezujući

0,80 RSD
VIJAK ZA PLASTIKU

VIJAK ZA PLASTIKU

Šifra: 852246

4.2x19 mm

široka glava

samonarezujući

1,90 RSD
VIJAK TORBAN

VIJAK TORBAN

Šifra: 852251

6x20 mm

MB1.171/603

3,00 RSD
VIJAK TORBAN

VIJAK TORBAN

Šifra: 852252

6x30 mm

MB1.171/603

4,00 RSD
VIJAK TORBAN

VIJAK TORBAN

Šifra: 852253

6x120 mm

MB1.171/603

9,00 RSD
VIJAK TORBAN

VIJAK TORBAN

Šifra: 852254

8x80 mm

MB1.171/603

11,00 RSD
VIJAK TORBAN

VIJAK TORBAN

Šifra: 852255

8X90 mm

MB1.171/603

15,00 RSD
VIJAK TORBAN

VIJAK TORBAN

Šifra: 852256

8x100 mm

MB1.171/603

17,00 RSD
VIJAK MAŠINSKI

VIJAK MAŠINSKI

Šifra: 852257

5.6 mm Zn

M- 6x20 mm

MB1.053/933

2,00 RSD
VIJAK MAŠINSKI

VIJAK MAŠINSKI

Šifra: 852258

5.6 mm Zn

M- 6x30 mm

MB1.053/933

3,00 RSD