UTIČNICA

UTIČNICA

Šifra: 600192

613999

Telefonska dvostruka

RJ 12 6/4

2 spojene linije

krem

Aling Conel, Gajdobra

UTIČNICA

UTIČNICA

Šifra: 600196

600212

Dvopolna

Porcelansko jezgo

16A/ 250V

Aling Conel, Gajdobra

UTIČNICA

UTIČNICA

Šifra: 600199

604212

Dvopolna,dvostruka

Polikarbonatsko jezgro

16A/ 250V

Aling Conel, Gajdobra

UTIČNICA

UTIČNICA

Šifra: 600204

611212

Telefonska dvostruka

RJ 12 6/2

2 odvojene linije

Aling Conel, Gajdobra

UTIČNICA

UTIČNICA

Šifra: 600205

612I.212

Antenska TV,završna

za individualne sisteme

Aling Conel, Gajdobra

UTIČNICA

UTIČNICA

Šifra: 600206

613212

Telefonska dvostruka

RJ 12 6/4

2 spojene linije

Aling Conel, Gajdobra

PODSKLOP

PODSKLOP

Šifra: 600233

401

3 šuko, 6 euro priključna mesta

Max. 3000W

3 x 16/ 2,5A, 250V

Aling Conel, Gajdobra

UTIČNICA

UTIČNICA

Šifra: 600266

651.0

Bela

Polikarbonatsko jezgro

16A/ 250V

Aling Conel, Gajdobra

UTIČNICA

UTIČNICA

Šifra: 600267

PP651.0

Bela

Polikarbonatsko jezgro

16A/ 250V

Pakovanje: 10 komada

Aling Conel, Gajdobra

UTIČNICA

UTIČNICA

Šifra: 600268

651.A

Crna

Polikarbonatsko jezgro

16A/ 250V

Aling Conel, Gajdobra

UTIČNICA

UTIČNICA

Šifra: 600269

652.0

Bela, sa zaštitom od dodira

Polikarbonatsko jezgro

16A/ 250V

Aling Conel, Gajdobra

UTIČNICA

UTIČNICA

Šifra: 600270

PP652.0

Bela, sa zaštitom od dodira

Polikarbonatsko jezgro

16A/ 250V

Pakovanje: 10 komada

Aling Conel, Gajdobra

UTIČNICA

UTIČNICA

Šifra: 600271

652.A

Crna, sa zaštitom od dodira

Polikarbonatsko jezgro

16A/ 250V

Aling Conel, Gajdobra

UTIČNICA

UTIČNICA

Šifra: 600272

653.OT

sa poklopcem

Polikarbonatsko jezgro

16A/ 250V

Aling Conel, Gajdobra

UTIČNICA

UTIČNICA

Šifra: 600273

PP653.OT

sa poklopcem

Polikarbonatsko jezgro

16A/ 250V

Pakovanje: 10 komada

Aling Conel, Gajdobra

UTIČNICA

UTIČNICA

Šifra: 600274

653.AT

sa poklopcem

Polikarbonatsko jezgro

16A/ 250V

Aling Conel, Gajdobra

UTIČNICA

UTIČNICA

Šifra: 600276

661.0

Telefonska

RJ12 6/2, bela

1 mesto

Aling Conel, Gajdobra

UTIČNICA

UTIČNICA

Šifra: 600278

661.A

Telefonska

RJ12 6/2, crna

1 mesto

Aling Conel, Gajdobra

UTIČNICA

UTIČNICA

Šifra: 600280

6621.0

TV, bela

1 mesto

Aling Conel, Gajdobra

UTIČNICA

UTIČNICA

Šifra: 600281

6621.A

TV, crna

1 mesto

Aling Conel, Gajdobra

UTIČNICA

UTIČNICA

Šifra: 600282

6627.0

RCA

Dvostruka, bela

1 mesto

Aling Conel, Gajdobra

UTIČNICA

UTIČNICA

Šifra: 600283

6627.A

RCA

Dvostruka, crna

1 mesto

Aling Conel, Gajdobra

UTIČNICA

UTIČNICA

Šifra: 600284

664.0

RJ45 8/ 8, bela

CAT 5E UTP

Aling Conel, Gajdobra

UTIČNICA

UTIČNICA

Šifra: 600285

664.A

RJ45 8/ 8, crna

CAT 5E UTP

Aling Conel, Gajdobra

UTIČNICA

UTIČNICA

Šifra: 600286

665.0

RJ45 8/ 8, bela

CAT 6E UTP

Aling Conel, Gajdobra

UTIČNICA

UTIČNICA

Šifra: 600287

665.A

RJ45 8/ 8, crna

CAT 6E UTP

Aling Conel, Gajdobra

UTIČNICA

UTIČNICA

Šifra: 600288

66512.0

Sklop 2 komada, beli

Premošteno

16A/ 250V

Aling Conel, Gajdobra

UTIČNICA

UTIČNICA

Šifra: 600289

66512.A

Sklop 2 komada, crni

Premošteno

16A/ 250V

Aling Conel, Gajdobra

UTIČNICA

UTIČNICA

Šifra: 600290

66513.0

Sklop 3 komada, beli

Premošteno

16A/ 250V

Aling Conel, Gajdobra

UTIČNICA

UTIČNICA

Šifra: 600291

66513.A

Sklop 3 komada, crni

Premošteno

16A/ 250V

Aling Conel, Gajdobra