PREKIDAČ

PREKIDAČ

Šifra: 610104

311

Jednopolni

NOPAL, Bačka Palanka

PREKIDAČ

PREKIDAČ

Šifra: 610110

313 B

Naizmenični

NOPAL, Bačka Palanka

PREKIDAČ

PREKIDAČ

Šifra: 610114

314 B

Unakrsni

NOPAL, Bačka Palanka

TASTER

TASTER

Šifra: 610118

315 B

Zvono

NOPAL, Bačka Palanka

UTIČNICA

UTIČNICA

Šifra: 610126

415 B

Sa keramičkim jezgrom

NOPAL, Bačka Palanka

KUPATILSKI INDIKATOR

KUPATILSKI INDIKATOR

Šifra: 610130

3146 B

Horizontalni

16A/250V

Nopal, Bačka Palanka

PREKIDAČ

PREKIDAČ

Šifra: 610132

3011 L

Jednopolni

NOPAL, Bačka Palanka

PREKIDAČ

PREKIDAČ

Šifra: 610134

3012 L

Serijski

NOPAL, Bačka Palanka

PREKIDAČ

PREKIDAČ

Šifra: 610136

3013 L

Naizmenični

NOPAL, Bačka Palanka

TASTER

TASTER

Šifra: 610138

305 L

Zvono

NOPAL, Bačka Palanka

TASTER

TASTER

Šifra: 610140

306 L

Svetlo

Sa signalnom sijalicom

NOPAL, Bačka Palanka

KUPATILSKI INDIKATOR

KUPATILSKI INDIKATOR

Šifra: 610142

3240

Vertikalni

Sa indikacijom

Bakelitno jezgro

16A/250V

Nopal, Bačka Palanka

KUPATILSKI INDIKATOR

KUPATILSKI INDIKATOR

Šifra: 610146

3241

Vertikalni

16A/250V

Nopal, Bačka Palanka

UTIČNICA

UTIČNICA

Šifra: 610148

418

Sa keramičkim jezgrom

NOPAL, Bačka Palanka

UTIČNICA

UTIČNICA

Šifra: 610149

408NI

Sa bakelitnim jezgrom

NOPAL, Bačka Palanka

UTIČNICA

UTIČNICA

Šifra: 610150

402 NL

Sa keramičkim jezgrom

NOPAL, Bačka Palanka

UTIČNICA

UTIČNICA

Šifra: 610151

424B

Sa bakelitnim jezgrom

Dvopolna, dupla

NOPAL, Bačka Palanka

UTIČNICA

UTIČNICA

Šifra: 610152

461P

Sa poklopcem

Sa keramičkim jezgrom

NOPAL, Bačka Palanka

UTIČNICA

UTIČNICA

Šifra: 610153

4241B

Sa bakelitnim jezgrom

Dvopolna, dupla

NOPAL, Bačka Palanka

UTIČNICA

UTIČNICA

Šifra: 610155

404N

Mikro, dupla

Sa bakelitnim jezgrom

NOPAL, Bačka Palanka

UTIČNICA

UTIČNICA

Šifra: 610156

405 NL

Sa keramičkim jezgrom

NOPAL, Bačka Palanka

UTIČNICA

UTIČNICA

Šifra: 610157

842711

dvopolna dupla sa keramičkim jezgrom

16A/250V

Nopal

PREKIDAČ

PREKIDAČ

Šifra: 610158

3601

OG Jednopolni

NOPAL, Bačka Palanka

PREKIDAČ

PREKIDAČ

Šifra: 610161

3612

OG Serijski

NOPAL, Bačka Palanka

PREKIDAČ

PREKIDAČ

Šifra: 610163

3613

OG Naizmenični

NOPAL, Bačka Palanka

PREKIDAČ

PREKIDAČ

Šifra: 610164

3604

OG Unakrsni

NOPAL, Bačka Palanka

ZVONO

ZVONO

Šifra: 610165

3615

OG Taster skopka za zvono

NOPAL, Bačka Palanka

UTIČNICA

UTIČNICA

Šifra: 610167

841511

tropolna sa keramičkim jezgrom

16A/440V

Nopal

UTIČNICA

UTIČNICA

Šifra: 610171

462lux

OG Dvopolna

Sa keramičkim jezgrom

NOPAL, Bačka Palanka

UTIČNICA

UTIČNICA

Šifra: 610172

426

OG

Sa keramičkim jezgrom

NOPAL, Bačka Palanka