Šifra: 620111

11.01.071

Za telefon

1 x 623K

Metalka Majur, Jagodina

Možda Vam treba i...

PREKIDAČ

Šifra: 620101

11.01.021

Jednopolni

10A/250V

Metalka Majur, Jagodina

PREKIDAČ

Šifra: 620102

11.01.007

Jednopolni

Sa signalnom sijalicom

10A/250V

Metalka Majur, Jagodina

PREKIDAČ

Šifra: 620103

11.01.024

Serijski

10A/250V

Metalka Majur, Jagodina

PREKIDAČ

Šifra: 620104

11.01.025

Naizmenični

10A/250V

Metalka Majur, Jagodina