PREKIDAČ

PREKIDAČ

Šifra: 620101

11.01.021

Jednopolni

10A/250V

Metalka Majur, Jagodina

PREKIDAČ

PREKIDAČ

Šifra: 620102

11.01.007

Jednopolni

Sa signalnom sijalicom

10A/250V

Metalka Majur, Jagodina

PREKIDAČ

PREKIDAČ

Šifra: 620103

11.01.024

Serijski

10A/250V

Metalka Majur, Jagodina

PREKIDAČ

PREKIDAČ

Šifra: 620104

11.01.025

Naizmenični

10A/250V

Metalka Majur, Jagodina

UTIČNICA

UTIČNICA

Šifra: 620105

11.01.050

Monofazna

16A/250V

IP20

Metalka Majur, Jagodina

UTIČNICA

UTIČNICA

Šifra: 620106

11.01.055

Dupla

16A/250V

IP20

Metalka Majur, Jagodina

UTIČNICA

UTIČNICA

Šifra: 620107

11.08.058

Sa poklopcem

16A/250V

IP20

Metalka Majur, Jagodina

UTIČNICA

UTIČNICA

Šifra: 620108

11.01.059

Trofazna

16A/440V

IP20

Metalka Majur, Jagodina

TASTER

TASTER

Šifra: 620109

11.01.013

Za svetlo

Sa signalnom sijalicom

10A/250V

Metalka Majur, Jagodina

TASTER

TASTER

Šifra: 620110

11.01.012

Za zvono

Sa signalnom sijalicom

10A/250V

Metalka Majur, Jagodina

UTIČNICA

UTIČNICA

Šifra: 620111

11.01.071

Za telefon

1 x 623K

Metalka Majur, Jagodina

UTIČNICA

UTIČNICA

Šifra: 620112

11.01.072

Za telefon

2 x 623K

Metalka Majur, Jagodina

UTIČNICA

UTIČNICA

Šifra: 620113

11.01.088

Jedan modul

Prolazna

Metalka Majur, Jagodina

PREKIDAČ

PREKIDAČ

Šifra: 620114

11.01.045

Monofazni

Sa signalnom sijalicom

16A/250V

Metalka Majur, Jagodina

KUPATILSKI INDIKATOR

KUPATILSKI INDIKATOR

Šifra: 620115

11.01.095

Horizontalni

16A/250V

Metalka Majur, Jagodina

KUPATILSKI INDIKATOR

KUPATILSKI INDIKATOR

Šifra: 620116

11.01.096

Vertikalni

16A/250V

Metalka Majur, Jagodina

KUPATILSKI INDIKATOR

KUPATILSKI INDIKATOR

Šifra: 620117

11.01.097

Vertikalni

16A/250V

Metalka Majur, Jagodina

KUPATILSKI INDIKATOR

KUPATILSKI INDIKATOR

Šifra: 620118

11.01.098

Vertikalni

16A/250V

Metalka Majur, Jagodina

UTIČNICA

UTIČNICA

Šifra: 620119

11.01.057

Dvostruka dvopolna

Keramička

16A/250V, IP 20

Premijer Plus

Metalka Majur, Jagodina

UTIČNICA

UTIČNICA

Šifra: 620120

12.01.050

OG Dvopolna

Keramička

16A/250V IP44

Set Q

Metalka Majur, Jagodina

UTIČNICA

UTIČNICA

Šifra: 620121

12.01.059

OG Tropolna

16A/250V IP44

Set Q

Metalka Majur, Jagodina

UTIČNICA

UTIČNICA

Šifra: 620124

14.01.057

Dvostruka dvopolna

16A/250V, IP 20

Status

Metalka Majur, Jagodina

UTIČNICA

UTIČNICA

Šifra: 620127

14.01.050

Dvopolna keramička

16A/250V, IP 20

Status

Metalka Majur, Jagodina

UTIČNICA

UTIČNICA

Šifra: 620128

14.01.068

Dvopolna sa poklopcem

Transparent

16A/250V, IP 20

Status

Metalka Majur, Jagodina

UTIČNICA

UTIČNICA

Šifra: 620134

14.01.055

Dvostruka dvopolna

Plastika

16A/250V, IP20, 2P+E

Status

Metalka Majur, Jagodina

UTIČNICA

UTIČNICA

Šifra: 620136

18.01.050

Dvopolna keramička

16A/250V, 2P+E

MINI OG

Metalka Majur, Jagodina

KIP PREKIDAČ

KIP PREKIDAČ

Šifra: 620138

Za indikator

sa signalizacijom

keramički

Najčešća primena:

Metalka 11.01.095,

11.01.096 i 11.01.098

KUPATILSKI INDIKATOR

KUPATILSKI INDIKATOR

Šifra: 620139

21.01.695

Vertikalni

LED indikacija

16A/250V

160x95 mm

Metalka, Majur