TERMIČKI OSIGURAČ

TERMIČKI OSIGURAČ

Šifra: 140119

Tis=121°C

L1=910mm

L2=355mm

15 A, 250 V ~

TERMIČKI OSIGURAČ

TERMIČKI OSIGURAČ

Šifra: 140131

Tis=121°C

L1=L2=375mm

15 A, 250 V ~

TERMIČKI OSIGURAČ

TERMIČKI OSIGURAČ

Šifra: 140132

Tis=139°C

L1=L2=375mm

15 A, 250 V ~

TERMIČKI OSIGURAČ

TERMIČKI OSIGURAČ

Šifra: 140139

Tis=121°C

L1=L2=375mm

Sa staklenim vlaknima

15 A, 250 V ~

TERMIČKI OSIGURAČ

TERMIČKI OSIGURAČ

Šifra: 140211

L1=910, L2=355

121°C