BIMETALNI TERMOSTAT

BIMETALNI TERMOSTAT

Šifra: 180103

Opseg: 6 - 45°C

Za kvarcne peći

Campini, Italija

 

 

 

 

BIMETALNI TERMOSTAT

BIMETALNI TERMOSTAT

Šifra: 180110

Tmax = 300°C

10 A, 250 V ~

Sa dužom osovinom

BIMETALNI TERMOSTAT

BIMETALNI TERMOSTAT

Šifra: 180111

KST 201-1

Termostat tostera

Sa dužom zakrenutom osovinom

L=30mm

BIMETALNI TERMOSTAT

BIMETALNI TERMOSTAT

Šifra: 180120

Tmax = 300°C

10 A, 250 V ~

Sa kraćom osovinom

BIMETALNI TERMOSTAT

BIMETALNI TERMOSTAT

Šifra: 180121

KDT-200

Tmax = 80°C

16 A, 220 V ~

Sa nosačem

BIMETALNI TERMOSTAT

BIMETALNI TERMOSTAT

Šifra: 180201

NC 65°C

16 A, 250 V ~

KSD 301

BIMETALNI TERMOSTAT

BIMETALNI TERMOSTAT

Šifra: 180202

NC 70°C

16 A, 250 V ~

KSD 301

BIMETALNI TERMOSTAT

BIMETALNI TERMOSTAT

Šifra: 180203

NC 70°C

16 A, 250 V ~

Manuelni reset

BIMETALNI TERMOSTAT

BIMETALNI TERMOSTAT

Šifra: 180204

NC 95°C

16 A, 250 V ~

Manuelni reset

BIMETALNI TERMOSTAT

BIMETALNI TERMOSTAT

Šifra: 180205

NC 50°C, NO 35°C

10 A, 250 V ~

KSD 301

BIMETALNI TERMOSTAT

BIMETALNI TERMOSTAT

Šifra: 180206

NC 42°C, NO 31°C

10 A, 250 V ~

KSD 301

BIMETALNI TERMOSTAT

BIMETALNI TERMOSTAT

Šifra: 180207

NO 95°C

16 A, 250 V ~

BIMETALNI TERMOSTAT

BIMETALNI TERMOSTAT

Šifra: 180209

NC 160°C

16 A, 250 V ~

KSD 301

BIMETALNI TERMOSTAT

BIMETALNI TERMOSTAT

Šifra: 180210

NO 50°C

10 A, 250 V ~

BIMETALNI TERMOSTAT

BIMETALNI TERMOSTAT

Šifra: 180212

Opseg: 0 - 70°C

BIMETALNI TERMOSTAT

BIMETALNI TERMOSTAT

Šifra: 180214

NC 120°C

10 A, 250 V ~

BIMETALNI TERMOSTAT

BIMETALNI TERMOSTAT

Šifra: 180215

NO 105°C

10 A, 250 V ~

KSD 301

BIMETALNI TERMOSTAT

BIMETALNI TERMOSTAT

Šifra: 180216

NC 175°C

10 A, 250 V ~

KSD 301

BIMETALNI TERMOSTAT

BIMETALNI TERMOSTAT

Šifra: 180217

NC 180°C

10 A, 250 V ~

KSD 301

BIMETALNI TERMOSTAT

BIMETALNI TERMOSTAT

Šifra: 180218

NC 250°C

16 A, 250 V ~

KSD 301

BIMETALNI TERMOSTAT

BIMETALNI TERMOSTAT

Šifra: 180219

NC 40°C

Whirlpool 48

481928248105

481928248256

BIMETALNI TERMOSTAT

BIMETALNI TERMOSTAT

Šifra: 180220

NC 60°C

Whirlpool 48

481928248077

481928248255

BIMETALNI TERMOSTAT

BIMETALNI TERMOSTAT

Šifra: 180221

NC 135°C

16 A, 250 V ~

BIMETALNI TERMOSTAT

BIMETALNI TERMOSTAT

Šifra: 180222

NC 145°C

16 A, 250 V ~

BIMETALNI TERMOSTAT

BIMETALNI TERMOSTAT

Šifra: 180223

NC 130°C

10 A, 250 V ~

BIMETALNI TERMOSTAT

BIMETALNI TERMOSTAT

Šifra: 180224

NC 90°C

Sigurnosni

Gorenje 482993

BIMETALNI TERMOSTAT

BIMETALNI TERMOSTAT

Šifra: 180225

NC 160°C

16 A, 250 V ~

Ugaoni kontakti

BIMETALNI TERMOSTAT

BIMETALNI TERMOSTAT

Šifra: 180226

NC 180°C

10 A, 250 V ~

Ugaoni kontakti

Maksimalna radna temperatura 260°C

BIMETALNI TERMOSTAT

BIMETALNI TERMOSTAT

Šifra: 180227

Gorenje 153000/ 254809

Za mašinu za sudove

NTC senzor

BIMETALNI TERMOSTAT

BIMETALNI TERMOSTAT

Šifra: 180228

NC 130°C

10 A, 250 V ~