Šifra: 120113

SP-041 RI

Tis=90 - 110°C

Sonda: 82 mm /fi 6mm

Dužina kapilare: 1500 mm

Sa zaštitnom kapicom

16 A, 400 V

Tecasa, Španija

Možda Vam treba i...

SIGURNOSNI TERMOSTAT

Šifra: 120100

KV-441 R3

Tis= 110 - 10°C

Sa pločicom za montažu

Dužina kapilare: 600 mm

Dvopolni

16 A, 250 V ~

Metalflex, Slovenija

SIGURNOSNI TERMOSTAT

Šifra: 120102

KV-441 R2

Tis=99 - 10°C

Sa pločicom za montažu

Dužina kapilare: 1050 mm

Dvopolni

16 A, 250 V ~

Metalflex, Slovenija

SIGURNOSNI TERMOSTAT

Šifra: 120103

KV 441

Tis= 90 ± 10°C

Sa pločicom za montažu

Dužina kapilare: 600 mm

Dvopolni

16 A, 250 V ~

Metalflex, Slovenija

SIGURNOSNI TERMOSTAT

Šifra: 120104

KV-441 R4

Tis=99 - 10°C

Sa pločicom za montažu

Dužina kapilare: 600 mm

Dvopolni

16 A, 250 V ~

Metalflex, Slovenija