PREKIDAČ

PREKIDAČ

Šifra: 250101

DS 401 XAO 13

Broj kontakata: 2

Bez signalizacije

Boja: crvena

Ugradna mera: 11 x 30 mm

16A/250 V ~

Metalflex, Slovenija

110,00 RSD
TASTER

TASTER

Šifra: 250102

DS 401 YOU 01

Broj kontakata: 3

Bez signalizacije

Boja: crna

Ugradna mera: 22 x 30 mm

16A/250 V ~

Metalflex, Slovenija

185,00 RSD
TASTER

TASTER

Šifra: 250103

DS 401 YUU 03

Broj kontakata: 6

Sa signalizacijom

Boja: crvena

Ugradna mera: 22 x 30 mm

16A/250 V ~

Metalflex, Slovenija

250,00 RSD
PREKIDAČ

PREKIDAČ

Šifra: 250106

DS 401 YAO 07

Broj kontakata: 2

Bez signalizacije

Boja: crvena

Ugradna mera: 22 x 30 mm

16A/250 V ~

Metalflex, Slovenija

165,00 RSD
PREKIDAČ

PREKIDAČ

Šifra: 250108

DS 401 XBO 10

Broj kontakata: 3

Sa signalizacijom

Boja: crvena

Ugradna mera: 11 x 30 mm

16A/250 V ~

Metalflex, Slovenija

160,00 RSD
PREKIDAČ

PREKIDAČ

Šifra: 250109

DS 401 YAK AM

Broj kontakata: 4

Sa zaštitom od prašine

Boja: crvena

Ugradna mera: 22 x 30 mm

16A/250 V ~

Metalflex, Slovenija

215,00 RSD
PREKIDAČ

PREKIDAČ

Šifra: 250110

DS 401 YAK 03

Broj kontakata: 4

Sa signalizacijom

Boja: crvena

Ugradna mera: 22 x 30 mm

16A/250 V ~

Metalflex, Slovenija

200,00 RSD
PREKIDAČ

PREKIDAČ

Šifra: 250111

DS 401 YAK BC

Broj kontakata: 4

Sa signalizacijom

Boja: crvena

Ugradna mera: 22 x 30 mm

16A/250 V ~

Metalflex, Slovenija

180,00 RSD
PREKIDAČ

PREKIDAČ

Šifra: 250112

DS 401 YAK 07

Broj kontakata: 4

Sa signalizacijom

Boja: narandžasta

Ugradna mera: 22 x 30 mm

16A/250 V ~

Metalflex, Slovenija

205,00 RSD
PREKIDAČ

PREKIDAČ

Šifra: 250113

DS 401 YAK 15

Broj kontakata: 4

Sa signalizacijom

Boja: crna

Ugradna mera: 22 x 30 mm

16A/250 V ~

Metalflex, Slovenija

200,00 RSD
PREKIDAČ

PREKIDAČ

Šifra: 250114

DS 401 YAK 04

Broj kontakata: 4

Sa signalizacijom

Boja: zelena

Ugradna mera: 22 x 30 mm

16A/250 V ~

Metalflex, Slovenija

210,00 RSD
PREKIDAČ

PREKIDAČ

Šifra: 250115

DS 401 YAK 06

Broj kontakata: 4

Sa signalizacijom

Boja: crvena

Ugradna mera: 22 x 30 mm

16A/250 V ~

Metalflex, Slovenija

205,00 RSD
PREKIDAČ

PREKIDAČ

Šifra: 250116

D23-01.103.001

Broj kontakata: 4

Bez signalizacije

Boja: bela

Ugradna mera: 22 x 30 mm

16A/250 V ~

Tecasa, Španija

130,00 RSD
PREKIDAČ

PREKIDAČ

Šifra: 250117

DS 401 ZAA 07

Broj kontakata: 4

Bez signalizacije

Boja: crvena

Ugradna mera: 22 x 30 mm

16A/250 V ~

Metalflex, Slovenija

200,00 RSD
PREKIDAČ

PREKIDAČ

Šifra: 250120

DS 401 ZBB 12

Broj kontakata: 6

Sa signalizacijom

Boja: crvena

Ugradna mera: 22 x 30 mm

16A/250 V ~

Metalflex, Slovenija

250,00 RSD
PREKIDAČ

PREKIDAČ

Šifra: 250121

DS 401 ZAJ 01

Broj kontakata: 4

Sa signalizacijom

Boja: crna

Ugradna mera: 22 x 30 mm

16A/250 V ~

Metalflex, Slovenija

190,00 RSD
PREKIDAČ

PREKIDAČ

Šifra: 250122

DS 401 YAA FO

Broj kontakata: 4

Bez signalizacije

Boja: crna

Ugradna mera: 22 x 30 mm

16A/250 V ~

Metalflex, Slovenija

215,00 RSD
PREKIDAČ

PREKIDAČ

Šifra: 250123

DS 401 YAA IO

Broj kontakata: 4

Bez signalizacije

Boja: crna

Ugradna mera: 22 x 30 mm

16A/250 V ~

Metalflex, Slovenija

215,00 RSD
PREKIDAČ

PREKIDAČ

Šifra: 250124

DS 401 YAA 10

Broj kontakata: 4

Sa zaštitom od prašine

Boja: crna

Ugradna mera: 22 x 30 mm

16A/250 V ~

Metalflex, Slovenija

200,00 RSD
PREKIDAČ

PREKIDAČ

Šifra: 250125

DS 401 YCC

Broj kontakata: 6

Bez signalizacije

Boja: crna

Ugradna mera: 22 x 30 mm

16A/250 V ~

Metalflex, Slovenija

220,00 RSD
PREKIDAČ

PREKIDAČ

Šifra: 250126

DS 401 YCC FO

Broj kontakata: 6

Bez signalizacije

Boja: crna

Ugradna mera: 22 x 30 mm

16A/250 V ~

Metalflex, Slovenija

215,00 RSD
PREKIDAČ

PREKIDAČ

Šifra: 250127

SP 400 A7B 00 13

Broj kontakata: 6

Bez signalizacije

Boja: narandžasta

Ugradna mera: 12 x 36 mm

10A/250 V ~

Metalflex, Slovenija

210,00 RSD
PREKIDAČ

PREKIDAČ

Šifra: 250128

SP 400 A7B 00 11

Broj kontakata: 6

Bez signalizacije

Boja: crvena

Ugradna mera: 12 x 36 mm

10A/250 V ~

Metalflex, Slovenija

210,00 RSD
PREKIDAČ

PREKIDAČ

Šifra: 250130

SP 400 E1 00 80

Broj kontakata: 4

Bez signalizacije

Boja: narandžasta

Ugradna mera: 12 x 36 mm

16A/250 V ~

Metalflex, Slovenija

210,00 RSD
PREKIDAČ

PREKIDAČ

Šifra: 250131

SP 400 E1 00 70

Broj kontakata: 4

Bez signalizacije

Boja: crvena

Ugradna mera: 12 x 36 mm

16A/250 V ~

Metalflex, Slovenija

210,00 RSD
PREKIDAČ

PREKIDAČ

Šifra: 250132

SP 400 E1 00

Broj kontakata: 4

Bez signalizacije

Boja: zelena

Ugradna mera: 12 x 36 mm

10A/250 V ~

Metalflex, Slovenija

200,00 RSD
PREKIDAČ

PREKIDAČ

Šifra: 250133

SP 400 C1 00 01

Broj kontakata: 4

Sa signalizacijom

Boja: narandžasta

Ugradna mera: 12 x 36 mm

10A/250 V ~

Metalflex, Slovenija

210,00 RSD
PREKIDAČ

PREKIDAČ

Šifra: 250134

SP 400 R3 00 01

Broj kontakata: 4

Bez signalizacije

Boja: bela

Ugradna mera: 12 x 36 mm

10A/250 V ~

Metalflex, Slovenija

210,00 RSD
PREKIDAČ

PREKIDAČ

Šifra: 250135

SP 400 X7 00 20

Broj kontakata: 6

Sa signalizacijom

Boja: crvena

Ugradna mera: 12 x 36 mm

10A/250 V ~

Metalflex, Slovenija

210,00 RSD
PREKIDAČ

PREKIDAČ

Šifra: 250136

SP 400 ATB

Broj kontakata: 6

Sa signalizacijom

Boja: narandžasta

Ugradna mera: 12 x 36 mm

10A/250 V ~

Metalflex, Slovenija

310,00 RSD