MANOMETAR

MANOMETAR

Šifra: 210123

Opseg: 0–6 bar

Dužina kapilare: 500mm

Ugradna mera: fi 52

Cewal, Italija

MANOMETAR

MANOMETAR

Šifra: 210133

Opseg: 0-6 bar

Ugradna mera: fi 37

Cewal, Italija

MANOMETAR

MANOMETAR

Šifra: 210136

Opseg: 0-6 bar

Dužina kapilare: 1000mm

Prečnik: 42mm

Cewal, Italija

MANOMETAR

MANOMETAR

Šifra: 210137

Opseg: 0-4 bar

Dužina sonde: 500mm

Ugradna mera: fi 52

Cewal, Italija

 

 

 

 

MANOMETAR

MANOMETAR

Šifra: 210143

Opseg: 0-4 bar

Dužina kapilare: 500mm

Prečnik: 28mm

Cewal, Italija

NEPOVRATNI VENTIL

NEPOVRATNI VENTIL

Šifra: 240102

Za manometre

Ventil 1/2

Priključak: 1/4 F – 1/2 M

Cewal, Italija

MANOMETAR

MANOMETAR

Šifra: 940167

Opseg: 0-25 bar

Ø100

Radijalni

Punjen glicerinom

Priključak: 1/2"

Kl. 1,6