PREKIDAČ

PREKIDAČ

Šifra: 250201

DS 401 XAO 13

Broj kontakata: 2

Bez signalizacije

Boja: crvena

Ugradna mera: 11 x 30 mm

16A/250 V

Everel, Italija

PREKIDAČ

PREKIDAČ

Šifra: 250208

DS 401 XBO 10

Broj kontakata: 3

Sa signalizacijom

Boja: crvena

Ugradna mera: 11 x 30 mm

16A/250 V

Everel, Italija

PREKIDAČ

PREKIDAČ

Šifra: 250210

DS 401 YAK 03

Broj kontakata: 4

Sa signalizacijom

Boja: crvena

Ugradna mera: 22 x 30 mm

16A/250 V

Everel, Italija

PREKIDAČ

PREKIDAČ

Šifra: 250212

DS 401 YAK 07

Broj kontakata: 4

Sa signalizacijom

Boja: narandžasta

Ugradna mera: 22 x 30 mm

16A/250 V

Everel, Italija

PREKIDAČ

PREKIDAČ

Šifra: 250214

DS 401 YAK 04

Broj kontakata: 4

Sa signalizacijom

Boja: zelena

Ugradna mera: 22 x 30 mm

16A/250 V

Everel, Italija

PREKIDAČ

PREKIDAČ

Šifra: 250217

DS 401 ZAA 07

Broj kontakata: 4

Bez signalizacije

Boja: crvena

Ugradna mera: 22 x 30 mm

16A/250 V

Everel, Italija

PREKIDAČ

PREKIDAČ

Šifra: 250220

DS 401 ZBB 12

Broj kontakata: 6

Sa signalizacijom

Boja: crvena

Ugradna mera: 22 x 30 mm

16A/250 V

Everel, Italija

PREKIDAČ

PREKIDAČ

Šifra: 250243

MD-402 XAD 07

Broj kontakata: 2

Bez signalizacije

Boja: bela

Ugradna mera: 19 x 13 mm

6A/250 V

Everel, Italija

SIGNALNA SIJALICA

SIGNALNA SIJALICA

Šifra: 280130

MK mala

Magnohrom

250 V ~

SIGNALNA SIJALICA

SIGNALNA SIJALICA

Šifra: 280131

Sa plastičnom navrtkom

Boja: narandžasta

Otvor za ugradnju fi 10

250 V ~

SIGNALNA SIJALICA

SIGNALNA SIJALICA

Šifra: 280132

Sa plastičnom navrtkom

Boja: zelena

Otvor za ugradnju fi 10

250 V ~

SIGNALNA SIJALICA

SIGNALNA SIJALICA

Šifra: 280133

Sa plastičnom navrtkom

Boja: crvena

Otvor za ugradnju fi 10

250 V ~

SIGNALNA SIJALICA

SIGNALNA SIJALICA

Šifra: 280134

Sa metalnom navrtkom

Boja: crvena

Otvor za ugradnju fi 12

250 V ~

SIGNALNA SIJALICA

SIGNALNA SIJALICA

Šifra: 280141

Sa metalnom navrtkom

Boja: žuta

Otvor za ugradnju fi 12

250 V ~

SIGNALNA SIJALICA

SIGNALNA SIJALICA

Šifra: 280145

Dužina provodnika:

L=23 cm

Boja: crvena

Otvor za ugradnju: fi 12 mm

Dimenzije indikatora:

14x14mm

250 V , 0,5 W, T125

SIGNALNA SIJALICA

SIGNALNA SIJALICA

Šifra: 280146

Dužina provodnika:

L=23 cm

Boja: narandžasta

Otvor za ugradnju: fi 12 mm

Dimenzije indikatora:

14x14mm

250 V , 0,5 W, T125

SIGNALNA SIJALICA

SIGNALNA SIJALICA

Šifra: 280147

Dužina provodnika:

L=23 cm

Boja: zelena

Otvor za ugradnju: fi 12 mm

Dimenzije indikatora:

14x14mm

250 V , 0,5 W, T125

GREJAČ TA PEĆI

GREJAČ TA PEĆI

Šifra: 520103

MK

Snaga: 1000, 1166 W

l = 710mm

IEG, Beograd

GREJAČ TA PEĆI

GREJAČ TA PEĆI

Šifra: 520105

MK

Snaga: 1.333, 1.500 W

l = 935mm

IEG, Beograd

GREJAČ TA PEĆI

GREJAČ TA PEĆI

Šifra: 520107

MK

Snaga: 1666, 2000 W

l = 1145mm

IEG, Beograd

GREJAČ TA PEĆI

GREJAČ TA PEĆI

Šifra: 520111

CER

Snaga: 1000 W

l = 930mm

IEG, Beograd

GREJAČ TA PEĆI

GREJAČ TA PEĆI

Šifra: 520112

CER

Snaga: 1333 W

l = 800mm

IEG, Beograd

GREJAČ TA PEĆI

GREJAČ TA PEĆI

Šifra: 520113

CER

Snaga: 1125 W

l1 = 525mm

l2 = 525mm

IEG, Beograd

GREJAČ TA PEĆI

GREJAČ TA PEĆI

Šifra: 520115

CER

Snaga: 1500 W

l1 = 785mm

l2 = 645mm

IEG, Beograd

GREJAČ TA PEĆI

GREJAČ TA PEĆI

Šifra: 520117

CER

Snaga: 1666 W

l =780mm

IEG, Beograd

GREJAČ TA PEĆI

GREJAČ TA PEĆI

Šifra: 520118

CER

Snaga: 2000 W

l = 890mm

IEG, Beograd

GREJAČ TA PEĆI

GREJAČ TA PEĆI

Šifra: 520120

Spiralni

Snaga: 833 W

IEG, Beograd

GREJAČ TA PEĆI

GREJAČ TA PEĆI

Šifra: 520122

Spiralni

Snaga: 1000 W

IEG, Beograd

GREJAČ TA PEĆI

GREJAČ TA PEĆI

Šifra: 520124

Spiralni

Snaga: 1333 W

IEG, Beograd

GREJAČ TA PEĆI

GREJAČ TA PEĆI

Šifra: 520125

Spiralni

Snaga: 1333 W

Elektropromet, Aranđelovac