Šifra: 110101

NT -122 AAA

Opseg: 10 - 85°C

Dužina osovine: 23 mm

Dužina kapilare: 650 mm

16 A, 400 V ~

Tecasa, Španija

Možda Vam treba i...

REGULACIONI TERMOSTAT

Šifra: 110104

NT-112 EM/1

Opseg: 30 - 85°C

Dužina osovine: 16 mm

Dužina kapilare: 650 mm

16 A, 400 V ~

Tecasa, Španija

REGULACIONI TERMOSTAT

Šifra: 110113

NT-112 AOI

Opseg: 30 - 77°C

Dužina osovine: 16 mm

Dužina kapilare: 650 mm

16 A, 400 V ~

Tecasa, Španija

REGULACIONI TERMOSTAT

Šifra: 110115

4111-0-001-2-k

Opseg: 5 - 77°C

Dužina osovine: 16 mm

Dužina kapilare: 495 mm

20 (4) A, 250 V ~

MMG, Mađarska

REGULACIONI TERMOSTAT

Šifra: 110120

55.17011.010

Tmax = 75°C

Sonda: 92 mm; fi 6mm

Dužina kapilare: 400 mm

16 A, 400 V ~

EGO GROUP Nemačka